Hea kehahoiaku tähtsusest

Keha on meie kodu, mitte lihtsalt masin, mis meid viib hommikul tööle ja toob õhtul koju tagasi.

Kahjuks on keha suurem osa ajast ebateadlikus unustusseisundis, toimetab automaatpiloodil ja tuleb meelde alles siis, kui tekivad pinged, valud, haigused ja vigastused. Just vähene kontakt kehaga ja teadlikkus kehast ongi paljude füüsiliste ja vaimsete probleemide põhjuseks.

Alexanderi tehnika

Milliseid probleeme tekitab halb kehakasutus?

 • kaela-ja õlavöötme pinged ja valu;
 • lõuapinged ja valu;
 • seljavalu;
 • hingamisprobleemid;
 • pingepeavalud;
 • ajuudu;
 • liigeseprobleemid;
 • ülekoormusvigastused;
 • tähelepanu-ja keskendumisraskused;
 • tasakaalu-ja koordinatsiooniprobleemid;
 • hääleprobleemid;

 

Alexanderi tehnika

Mis on halva kehakasutuse põhjused?

 • puudulik keha-ja üldiselt eneseteadlikkus;
 • istuv eluviis;
 • ärevus;
 • krooniline stress;
 • krooniline väsimus;
 • kehasse talletunud traumad;
 • alla surutud ja läbi töötlemata emotsioonid;
 • madal enesehinnang ja sisemine ebakindlus;
 • emotsionaalne reaktiivsus;
 • valjuhäälne sisemine kriitik;
 • vähene lihastoonus;
 • üleliigsed lihaspinged;

Kehakasutuse parandamine muudab nii füüsilist kui vaimset heaolu

“Kui Sa tahad teada, milliseid mõtteid oled suurema osa oma elust mõelnud, vaata oma kehahoiakut ja liikumismustreid.” - Ajurveeda, India traditsiooniline meditsiin

Kehahoiak ja liikumismustrid on tihedalt seotud meeleolu ja psühholoogilise heaoluga. Amy Cuddy toob oma raamatus “Kohalolu” välja: “Kui tunneme, et meil puudub mõjujõud, oleme ärevad, proovime peaaegu igal võimalikul viisil end väiksemaks teha. Selle asemel, et võtta endale rohkem ruumi, võtame hoopis vähem - oma kehahoiaku, žestide, kõnnaku ja isegi häälega. Me muutume lühemaks, vajume longu, kössi ning kammitseme oma kehakeelt.“

Seega, kui muudad seda, kuidas oma keha harjumuslikult kasutad, muudad ka oma mõtteid, tundeid ning kõige olulisem - seisundit, milles elad.

Alexanderi tehnika

Kehakasutuse parandamise kasutegurid:

 • vähenevad lihaspinged ja ebamugavus;
 • väheneb krooniline valu;
 • väheneb stress ja ärevus;
 • väheneb ülekoormusvigastuste oht;
 • parem hingamise kvaliteet;
 • parem verevarustus;
 • parem seedimine;
 • parem tasakaal ja koordinatsioon;
 • parem närvisüsteemi toimimine;
 • parem tähelepanu ja rohkem energiat;
 • väheneb emotsionaalne reaktiivsus;
 • parem enesehinnang ja suurem enesekindlus;
 • parem emotsioonide regulatsioon;
 • parem sooritusvõime mistahes igapäevases või
 • erialases tegevuses.

3 sammu kehakasutuse parandamiseks

Kehakasutuse parandamiseks on vaja muuta kehakasutuse harjumusi. Hea on tegeleda ühe harjumuse muutmisega korraga, sest närvisüsteem vajab aega muutusega kohanemiseks. Seega iga harjumusega on vaja läbi käia samad etapid.

 1. MÄRKAMINE ehk kehakasutuse harjumusest teadlikuks saamine (Hakkad märkama nt nutikaela ja kössitamist, pealiskaudset hingamist, hammaste kokku surumist vm).
 2. MÕISTMINE ehk oma keha vastu lahke olemine õppimine (Õpid oma keha, emotsioone, mõtteid hinnanguvabalt jälgima ning ennast aktsepteerima).
 3. MUUTMINE ehk kehakasutuse harjumuste ümberõpe; (Samm sammult kasutad erinevaid tehnikaid, mis loovad jätkusuutliku muutuse, mis parandab nii vaimset kui füüsilist heaolu).

 

Alexanderi tehnika

 

MÄRKAMISE ETAPP
Asju, millest me teadlikud ei ole, ei saa muuta. Seega on esmaseks väljakutseks hakata oma keha igapäevastes tegevuses nagu istumine, seismine, kõnd, asjade tõstmine vms jälgima. Samuti on oluline kehateadlikkus säilitada ka erialastes tegevusest (nt: pillimäng, sport, avalik esinemine vms). End uudishimuga
vaadeldes saad väga palju informatsiooni enda kohta. Tavaliselt hakkavad inimesed esialgu märkama kehapoolte erinevust ehk asümmeetriaid, eristama ala-ja ülatööd tegevaid lihasgruppe, märkama, millal nad hoiavad hinge kinni või hingavad väga pealiskaudselt. Kui kehas toimuv on rohkem “teadlikuse radaril”, on enesevaatluse süvenedes võimalik hakata looma seoseid mõtete, emotsioonide ja kehakasutuse vahel. Õppides oma “keha lugema” on võimalik hakata orienteeruma närvisüsteemi regulatsiooni maailmas, mis tähendab et kehas toimuva teadvustamine annab sulle infot selle kohta, millises närvisüsteemi seisundis sa parasjagu oled ning mida on sul vaja ette võtta, et oma seisundit muuta.


MÕISTMISE ETAPP
Areng algab aktsepteerimisest. Ja enamikel inimestel ei ole kahjuks oma kehaga väga hea suhe. Tundub, et ükskõik, milline keha on inimesele antud, ei ole ta ikka sellega rahul. Tervenemise üheks alustalaks on aga eneseempaatia kasvatamine. Mida sügavamaks läheb kehateadlikkus, seda rohkem hakkab inimene avastama ka oma psüühika kohta. Kehasse vaadates näeb ta palju allasurutud emotsioone, traumasid, piiravaid uskumusi, valu ja ebamugavust. Alexanderi tehnikas ei ole oluline lugude rääkimine (nt: “minuga juhtus väikesena see ja sellepärast olen ma selline”), kuna tööd tehakse närvisüsteemi seisundiga käeolevas hetkes. Mingis mõttes toimub teatav “enese eest ära astumise” kogemus, kus ärkab keha intelligentsus ning hakkab keha homoöstaasi poole juhtima. Tegelikult on see mingis mõttes nii imeliselt lihtne!

MUUTMISE ETAPP
Alles siis, kui me oleme endas midagi märganud ning seda aktsepteerinud, on meil võimalik teha konkreetseid ja konstruktiivseid samme selles suunas, et muutust luua. Tihtilugu alustatakse kohe muutmise etapist, aga selline tegutsemine ei vii üldjuhul püsivate tulemusteni. Muutes ühte harjumust korraga: vähenevad lihaspinged ja ebamugavus, väheneb krooniline valu, väheneb stress ja ärevus, väheneb ülekoormusvigastuste oht, parem hingamise kvaliteet, parem verevarustus, parem seedimine, parem tasakaal ja koordinatsioon, parem närvisüsteemi toimimine, parem tähelepanu, rohkem energiat, parem enesehinnang ja suurem enesekindlus, parem emotsionaalne regulatsioon ja parem sooritusvõime.

Kasuta 8-nädalasele online kursusele (stardib 9.09.2024) registreerumisel sooduskoodi “maiwistik10” ning saa lisa 10% allahindlust. Info kursuse kohta siin!

Vaata järgi ka meie pikem vestlus teemal "Miks on oluline muuta kehahoiaku ja liikumismustreid?"

Külalispostituse autorist:

Hanna-Liis Lao on holistiline keha- ja liikumise spetsialist ning Alexanderi tehnika õpetaja ja koolitaja. Ta on läbinud 4-aastase ehk 1600h Alexanderi tehnika õpetajakoolituse aastatel 2016- 2019 õppides nii Eestis (Alexanderi Tehnika Instituut), Itaalias kui Londonis (London Centre for Alexander Technique and Training). Tal on rahvusvaheline STAT diplom (Society of Teachers of the the Alexander Technique). 2017. aastal lõpetasin Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia pärimusmuusika eriala.

Leave a comment

Please note, comments must be approved before they are published